سقف شیروانی شینگل

شینگل با استفاده از نوعی قیر فرآوری به همراه مشتقات نفتی مانند سیلیس شده اجرا می‌شود. سقف شیروانی شینگل به دلیل استحکام، کیفیت و ماندگاری بالایی که دارد به نام شقف شیروانی شینگل آسفالتی معروف شده است. متریال مورد استفاده در اجرای سقف شیروانی شینگل آسفالتی به ما این اجازه را می‌دهد تا کل سقف و عناصر مختلف آن شامل دودکش‌ها را به صورت کامل آب بندی و عایق کنیم. سقف شینگل در تمام جهات و وجه‌های خود هم‌پوشانی کاملی دارد و سقف را به صورت ۱۰۰ درصدی آب بندی می‌کند